bevergem_o-card_def.indd

bevergem cd 3d

 

 

 

 

 

 

 

De meest ‘hyperrealistische’ fictiereeks ooit over een West-Vlaams dorp met ontspoorde inwoners? Gedreven door misplaatste ambitie en ijdelheid. Bevergem, op zekere dag neemt stand-up comedian Freddy De Vadder er zijn intrek. Waarom? Dat weet niemand. En hij doet er zelf ook het zwijgen toe.

De Bevergemnaars zijn  gecharmeerd door de aanwezigheid van de excentrieke rock&roll-figuur, maar al snel wordt duidelijk dat de dorpelingen zelf nog veel excentrieker zijn.

Ieder van hen neemt buitenstaander Freddy in vertrouwen en daarbij komen allerlei klein burgerlijke intriges aan de oppervlakte tussen enerzijds luidruchtige alfamannetjes (en vrouwtjes) en anderzijds brave, onhandige underdogs.

In de aanloop naar de jaarlijkse dorpsfeesten raken de gemoederen nogal verhit, maar Freddy slaat alle heisa gade en blijft ten allen tijde de onbewogen beweger.

Met: Bart Vanneste, Han Coucke (Han solo), Freddy De Vadder (Bart Vanneste), Wannes Capelle, Maaike Cafmeyer, Piet de Praitere &Wim Willaert.